Monthly Archives: December 2015

kosmische moeder

het kosmische vrouwelijke

Het kosmische vrouwelijke

Om mijn zoektocht naar de oorsprong van de Zwarte madonna werd ik vorige zomer naar Les Saintes Maries de la Mer geleid. Ik voelde al jaren dat ik daar moest zijn om een of andere reden maar vond steeds uitvluchten om niet te gaan. Ik had geen zin om dat alleen te doen, dan was ik zwanger en nog een paar andere. Deze zomer ben ik ernaar toe gereden en heb er een heerlijke en bijzondere tijd gehad!

Ik was benieuwd naar wie Sainte Sara werkelijk is en het werd er me beetje bij beetje onthuld. Ze wordt daar aanbeden door de Zigeuners en door de plaatselijke bevolking en het is prachtig om te zien hoe ze dat doen. In de kapel staat een mooi beeld van Sainte Sara. Ze is zwart. Haar gezicht ziet er ook uit zoals ze zich voor het eerst aan mij toonde in Conques. Je kan merken dat er enorm van haar gehouden wordt en alleen dat al maakt haar helemaal echt. Ze wordt geaaid en gekust en bemind met hart en ziel. Het raakte me diep toen ik dat zag. Wat een verschil met hoe wij leren te bidden in de kerk. Hier is de passie helemaal aanwezig en dat is gewoon een deel van de liefde die wij met ons lichaam vorm geven.

Op een nacht toonde ze zich aan mij en ze wees naar haar keel terwijl ik het woordje sourde hoorde. Ik meende me te herinneren dat dat stom betekende. Een vrouw die ik ontmoette in de kapel vertelde me wat zij te weten was gekomen over Sara. Ze zou een nicht van Jezus zijn geweest die opgeleid was in Egypte in de school van Isis. Ze hoorde bij de entourage van Jezus en is na de kruisiging mee gegaan met de drie Maria’s naar de Camargue om de boodschap, de blije boodschap verder te zetten. Deze vrouw vertelde me dat ze haar kind en haar man was verloren en daardoor een periode niet heeft kunnen praten. Zonder woorden leefde ze de boodschap, hoe het was bedoeld in deze regio, samen met Maria Salome en Maria Jacobe en Maria Magdalena. Ze heeft zich hierna een tijd teruggetrokken in een grot. De moeder van Jezus, Maria Anna heeft haar uit de grot gehaald en pas nadat Jezus nog eens verscheen was ze volledig in het licht. Ze had haar stem terug en is Europa rondgetrokken om de boodschap, te verspreiden. Op haar beeltenis zijn de schilderijen en beelden van de zwarte madonna gebaseerd die je overal ter wereld in kerken die op krachtplaatsen staan, vindt. Ze gaf de kosmische moeder, waar wij allemaal uit voortkomen, een gezicht.

Toen ik lag te slapen in mijn tent, werd ik wakker gemaakt en ik zag haar gezicht vlak bij mij. Ze zei me dat vrouwen niet gemaakt zijn om leed te dragen en op dat moment voelde ik een enorme energie door me heengaan. Mijn baarmoeder werd geheeld en ik zag dat ze helemaal van licht is. Dat er geen enkele donkerte in aanwezig is in essentie.

Deze initiatie was heel bijzonder voor mij en heeft mij en mijn kijk op mezelf veranderd. Ze vertelde me dat ik deze mag en kan doorgeven als ik wil en daarom nodig ik iedereen die wil uit om in van 4 tot 12 juni mee te gaan naar les Saintes Maries de la Mer om verdere en diepere helende boodschappen en energie├źn te ontvangen die doorgegeven kunnen worden.

Dit voelt heel puur en heel eenvoudig en draagt bij tot de realisatie van de nieuwe aarde. Wij mogen ze mee baren door te herinneren wie wij werkelijk zijn. Dit kan slechts door het zelf te ervaren en deze mogelijkheid wil ik jou bieden.

De komende weken zal ik nog meer informatie die ik heb mogen ontvangen posten!!!!

 

Het kosmische vrouwelijke, Mechelen, Sara Busselen 08/12/2015.