Monthly Archives: September 2015

kosmische moeder

boodschap voor vandaag sluier

Boodschap voor vandaag sluier

 

Maria Magdalena: “Mijn o zo geliefde kind,

Het is tijd dat de sluier van het verstand,

dat de afgelopen millennia zo is verheerlijkt, wordt opgetild.

Zodat jullie het licht, de waarheid en die liefde kunnen zien en beleven.

 

Als je hoort dat je niets betekent of waardeloos bent,

geloof het niet.

Als je hoort dat je dom bent of niets kan,

geloof het niet.

Als ze je zeggen dat je niet deugt en zondig bent geboren,

geloof het dan niet.

Als ze je zeggen dat je liefde hoort te verdienen,

laat deze mening dan waaien in de wind.

 

Jij bent mijn kind en ik zal er altijd zijn.

Dat is mijn belofte aan jou.

Dat is mijn heilige en eeuwige verbond

dat voor u en voor iedereen werd gesloten.

Jezus wist dat hij jullie vroeger of later zou bereiken.

Dat de boodschap van liefde, tot jullie zou doordringen.

Twee millennia zijn nu voorbijgegaan op aarde en er is verandering.

Er is nog een grotere verandering op komst, lieverds!

Als het lijkt of de wereld om je heen helemaal gek is geworden, betekent dit

dat de sluier van je verstand wordt opgetild.

Als je wakker wordt en je hoofd begint alles te regelen en je te vertellen wat je allemaal hoort te doen vandaag,

bedank het dan vriendelijk voor zijn inspanningen

en ga naar je hart.

Als je daar gefocust bent, zal je voelen dat je rustig wordt.

Het hart,

het licht,

de liefde

is de weg

uit deze gekte.

Weg uit het willen, het groeien, het moeten.

Het betekent vrijheid!

Het betekent dat je mij (het licht, de liefde, de waarheid, God) vindt

in het fluisteren van de wind,

in de lach van een kind,

in de zang van zwaluw,

in de ogen van je geliefde

in je eigen hart.

Weet je bemind mijn lieve kind.

Welkom thuis!”

 

Boodschap voor vandaag sluier van Maria Magdalena 30/09/2015 door Sara Busselen.

Deel deze boodschap met heel je hart met vermelding van de auteur en de bron.

Dank je, voor je respect en je liefde!

boodschap voor vandaag passie

boodschap voor vandaag passie

boodschap voor vandaag passie

Maria Magdalena: ” Lieve dochters en broeders, zusters en zonen

Ik ben bij jullie, ik ben een geworden met het grote geheel, met de eeuwige.

Ik heb deze identiteit gehouden om jullie een herkenningspunt te geven.

Om je als vrouw te kunnen herkennen en om mannen een vrouwelijk gezicht

te geven als poort naar God. In de kerk tracht men nu al 2000 jaar om plichtsgetrouw

de passie uit hun lijf en ziel te halen en dat is het voorbeeld dat ze jullie voorgeleefd hebben

en wat gepredikt wordt. Als jullie dit geloven, is het als trachten te sterven terwijl je leeft.

Een zeer pijnlijke weg.

Liefde bevrijdt, belaadt niet met angst en schuld en plicht.

Bij liefde hoort nu eenmaal hartstocht. 

Dat is passie. Dat is vuur.

Dat is waarom vrouwen niet in het bestuur van de kerk wordt toegelaten en ook waarom de passie op andere manieren een weg zoekt. De liefde voor vrouw zou de hartstocht kunnen wekken, de passie zou oplaaien en dan …

zou het talent om te beminnen om waarlijk lief te hebben wakker worden.

De mogelijkheid om Gods liefde te belichamen, om die liefde te leven en te delen

zou er gewoon zijn.

Dat is waar ik voor sta.

Dat is waarom ik als zondares werd aangezien door de ogen van het verstand

dat niet begreep.

Vol passie gaf ik me over aan God die via Jezus tot mij sprak. Mijn hart wist.

Lieve mensen, ik heb een boodschap van vreugde. Een boodschap vol passie.

Passie is liefde in actie.

Dat is wat Jezus leefde.

Dat is wat ik leefde.

Dat is mijn boodschap.

Passie voor het leven zelf!

De liefde van God in actie, in jou!”

 

boodschap voor vandaag passie,  van Maria Magdalena, Mechelen, 29/09/2015, door Sara Busselen

Deel deze boodschap aub en vermeldt de auteur: Sara Busselen en de bron: Maria Magdalena

Dank je voor je liefde en respect!

message for today

message for today

message for today

Jesus: ” I am in you as you are in me;

In me you are free!

Do you know what it means to be free in me?

It means that there is nothing between you

and the experience of love.

To know yourself as fully loved

and the ability to look right through

the restrictions of others into the love they are.

The mind has created so many restrictions

because the way we use it is wrong.

The mind makes an extreme efford to get you what you want.

Actually you have forgotten what you really want.

What is left if you can not do what you want because there is no money?

Or because your body isn’t able to do it (anymore)?

Oh yes, maybe you smile right now because it may seem very simple

but so many people are going through this experience right now.

Most people get really scared

If you have found me, love itself,

you have found a source without boundaries,

beyond expectation, beyond imagination.

This love doesn’t fail.

It doesn’t get scared.

It is 

eternal.

That is my promise to you!”

 

 

Jezus “Ik ben in jou zoals jij bent in mij. 

Ik maak je vri.j

Vrij zijn in mij,

weet je wat dat betekent?

Dat betekent dat er geen dingen meer zijn 

die je belemmeren

om liefde te ervaren.

Zowel om je geliefd te weten

als dat je dwars door de beperkingen van anderen heen kijkt

en bij liefde komt.

Het verstand heeft zoveel barrières opgeroepen

omdat we het op een verkeerde manier zijn gaan gebruiken.

Dit verstand snapt er echter niets van.

Het doet zijn best om uit te voeren wat jij wil.

 Het probleem zit hem daar dat je vergeten bent

wat je werkelijk wilt.

Als we geen leuke dingen dingen meer kunnen doen

omdat het geld op is,

of omdat het lichaam het niet (meer) kan.

Wat blijft er dan over?

Ja misschien lach je nu omdat dit eenvoudig lijkt.

Er zijn vele mensen die dat nu meemaken!

Wat blijft er dan over?

De meeste mensen worden dan verschrikkelijk bang.

Als je mij, de liefde zelf, gevonden hebt

dan heb je een onuitputtelijke bron gevonden!

Een liefde zonder enige beperking,

die alle verwachting en verbeelding overstijgt!

Die liefde houdt nooit op.

Ze faalt niet.

Ze wordt niet bang.

Ze is

eeuwig.

Dit is mijn verbond.

Het eeuwige altijddurende verbond

dat voor eens en voor altijd werd gesloten met jou!”

Jezus

message for today from Jesus Christ, Mechelen,28/09/2015 by Sara Busselen

Please share this message mentioning the author and her source.

Thank you for your love and respect!

message for today

message for today

essmessage for today

from Jesus:“My beloved child,

I am here to guide you towards your goal.

Even if you don’t remember it,

Your goal is to find God,

within and with-out;

When you look deeply inside you

and you ask yourself 

“What have I been looking for in my life until now?”

The answer is love.

God is love.

The highest vibration of neverending unconditional love.

That is God.

The only true thing in life.

You look for love

because somehow, somewhere, sometime

you have got the idea not to be loved.

When you know yourself truly,

you know that you are loved

inside-out.

His love is his promise to you.

It lasts forever.

This forever is ever true

and found in this very moment

vibrating in your body

and all around your body.

Take a minute to feel it.

Welcome, my dear child.

Welcome home.”

 

Message for today 25/09/2015 from Jesus Christ, written down by Sara Busselen

Please share this message mentioning  Source and Author.

Thank you so much for your love, warmth and respect.

 

message for today

message for today

message for today

Jesus:  “I am alive just like you.

I and my message are full of life,

As God is life itself.

He is the sacred energy flowing trough you,

the blood that is flowing through your vains.

He is the air that you breathe, the breath you take.

He is the love that you feel.

He is inside you and all around you.

As God is

life itself.

So life is endless.

He has no endings en no beginnings.

He is.

When it is quiet inside you,

you can almost touch this sacredness.

That is what we are talking about.

It seems that most people are running away

from this sacredness.

As if it weren’t real.

Oh, my dear child,

that is the only cause of pain 

in your world.

This sacredness is.

It is what you are looking for.

So be quiet for a moment.

Sit and rest.

Until you feel it.

Welcome, my dear oh so beloved child.

Welcome home.”

 

Boodschap voor vandaag

Jezus: ” Ik leef, net als jij.

Ik en mijn boodschap zijn vol leven.

Daar God het leven zelf is.

Hij is de sacrale energie die door je heel stroomt.

Hij is het bloed dat door je aderen stroomt.

Hij is de lucht die je inademt, de adem die je tot je neemt.

Hij is de liefde die je voelt, binnen in je en om je heen.

Daar God het leven zelf is.

Leven heeft geen einde en geen begin.

God is.

Als het stil is in jezelf,

kan je dit sacrale bijna aanraken.

Dat is waar het hier om gaat!

Het lijkt alsof de meeste mensen hiervan weglopen.

Dat is de oorzaak van alle pijn in jouw wereld.

Zit nu even stil en maak het stil in jezelf,

tot je deze heiligheid voelt.

Welkom mijn oh zo geliefde kind.

Welkom thuis.

 

 

Message for today, Mechelen 24/09/2015

author: Sara Busselen, source: Jesus Christ

Please do chare this message mentioning the author and the source.

Thank you so much for your love and respect!

message for today

message for today

message for today

Jesus: ” It is time that you find me!

The love of what is.

Because I am

and always will be.

That is my promise to you.

That is the center of the universe.

Can you imagine that the earth is moving closer to the sun?

You are all moving towards the center.

Can you imagine that it will be inevitable for you to

accept love.

At the moment ita seems you people on the earth

are running away and hiding from the love and light

that is shining more brightly then ever on you all.

It is time to leave your shelter, to open your door

and to stop running from what is so dear to you,

to what you have been looking for for so long

that you have almost forgotten what it is.

Light, peace, unconditional everlasting love.

I am reaching out to you.

Come into that light.

Welcome home, my dear child.

Welcome.”

Jesus

 

message for today 23/09/2015

Please do share this message mentioning the author: Sara Busselen and the Source; Jesus.

Thank you for your warmth, your love and your respect.

 

trauma-metamorfose

Cursus Metamorfosemassage

Cursus Metamorforsemassage

 

Op 9 oktober kan je de cursus metamorfosemassage bij me leren.

De metamorfosemassage is een heel eenvoudige subtiele massage van voeten, handen en hoofd die een diepgaand innerlijk helingsproces op gang zet. Het integreert diepliggende angsten waar we heel moeilijk bij komen op ander manieren. Bovendien is ze heel makkelijk toe te passen en te leren. Na deze dag, kan je ermee aan de slag met mensen van alle leeftijden.

Metamorfosemassage is ideaal als begeleiding bij veranderingsprocessen. bvb verhuis, verandering van werk, relatie, verlies van een dierbare, zwangerschap, baby’s die het moeilijk hebben, …

Ze is ontwikkeld door Rober St.John en Gaston St.Pierre.

Ik heb al heel mooie resultaten gezien bij kinderen en volwassenen. Een meisje had het heel moeilijk op school omdat ze discalculie had en ze werd daardoor gepest en had het gevoel geen vrienden te hebben. Na een aantal behandelingen was er een duidelijke verandering. Ze werd veel rustiger en zelfzekerder. Ze merkte dat ze goed in de groep lag en accepteerde haar leerstoornis waardoor dit onvermogen veel minder impact op haar had. Haar schoolresultaten verbeterden enorm op korte tijd.

Een mama had het het emotioneel erg moeilijk met de impact van de scheiding op haar dochter. Ze voelde zich machteloos en kampte met schuldgevoelens. Na een aantal behandelingen, kwam er een communicatie met de dochter op gang waarbij de dochter haar na een poos vertelde dat het eigenlijk gewoon goed met haar ging.

Een hele eenvoudige en zachte massage met groot effect;

Na deze dag heb je deze massagetechniek in de vingers!!!

Je krijgt een goede syllabus mee naar huis waarin je alles kan nalezen!

Wanneer?: 9 oktober van 9u30 tot 16u
waar?: wordt later bepaald, zeker in Mechelen!
bijdrage: €110 incl. sylabus, certificaat, water, thee, tussendoortje

Inschrijven voor de cursus metamorfosemassage doe je bij Sara Busselen email: sara@themystic.us of gsm:0485/208975

 

 

power of the heart

message for today

message for today

Jesus: ” My dear child, today I want to talk to you about POWER.

Power is a wonderful thing

if it the heart is open.

Have you ever heard about the power of love?

Well all about that is true!

The thing you are most afraid of

is exactly that.

That is the power God gave you.

The power of love.

If you cut of that power

you practice all the other talents God gave you.

Practice as an exercise.

You have exercised long enough.

Embrace that power.

It is so beautiful and wonderful

and also irresistable.

Did you ever think it were possible

that this power of love 

that God gave you 

would be only tiny, shy and little..

When you tap into that power

it is limitless.

It is the power of God.

And no less!

So my beloved child,

Take a few breaths now

and feel 

bring your consciousness

to your power

and feel it.

It is huge.

Embrace it. 

Love it.

With all your heart.

Big hug.”

 

Jesus

message for today from Jesus 22-09-2015

 

Please share this message mentioning the author: Sara Busselen and the source: Jesus Christ

Thank you for your love and respect.

the mystic us

message for today

message for today

Jesus: “ Dear child, I am near, very near, as near as can be.

I am inside you as you are in me.

I am,

and all that will be and ever was

will go through me

to my father/mother.

The beginning of all beginnings.

The end of all endings.

The eternal cicle of forgetting and remembering

will go through me.

Love is.

Love is always.

Love is always the answer.

Love is what I am.

Love is what you are.

When I am awakended in your genes and mind

something new will happen inside you.

Negativity will not be tolerated anymore

in the sense of identification with it.

So breathe dear child.

Breathe in the soft and holy spirit of my father/mother.

It will guide you towards me.

I AM”

 

Please share this message mentioning the author: Sara Busselen and the source: Jesus Christ

Thank you for your love and respect.

Mechelen, 21/09/2015   Sara Busselen

message for today 18-09-2015

Message for today 18-09-2015

Jesus: “My dear child, how could you ever believe that I left you. 

If there is one thing that is impossible,

it is exactly that.

I am steady, reliable.

I am always there.

I am means I am

and nothing else. 

I am is my promise to you.

So if you feel alone, ask yourself:

” Where is the hand that leads me towards wisdom, to love, to God?”

It is not even necessary to look the cause of why you ‘ve let it go. 

It is there.

Just take my hand

and hold on.

So that we can have fun together!!!!”

 

Mijn lieve kind, hoe heb je ooit kunnen geloven dat ik je verlaten heb?

Als er een ding is dat werkelijk onmogelijk is, dan is het dat!

Ik ben standvastig, betrouwbaar.

Ik ben (er) altijd.

Ik ben betekent ik ben

en niets anders dan dat.

Ik ben is mijn belofte aan jou.

Als je je alleen voelt, stel jezelf dan de vraag:

“Waar is de hand die me leidt naar wijsheid, naar liefde, naar God?”

Het is zelfs niet nodig om te onderzoeken waarom je mijn hand hebt losgelaten!

Mijn hand is er voor jou.

Neem ze vast en laat ze niet los!

Zodat we samen plezier kunnen hebben!”

 

Please share this message mentioning the author: Sara Busselen and the source: Jezus Christ.

Thank you for your love and respect.