Monthly Archives: June 2014

water spreekt, Krishna toont zich

Water spreekt, Krishna toont zich

Op weg van de onthaalmoeder naar huis voel ik dat ik aangeraakt wordt. Ik vraag me af wat of wie dat nu weer is. Ik ben niet altijd blij als energieën zich melden. Maar ik herinnerde me dat ik op weg naar de onthaalmoeder even aan Krishna dacht en hem heel dicht bij zag. Veel dichter dan anders…

Krishna toont zich bij mij als ik langs het water wandel. Dat was zo toen ik baby was. In Kongo, daar ben ik geboren, gingen mijn ouders met hun vrienden en baby’s picknicken aan de Kongostroom. Bij helengswerk kwamen herinneringen naar boven aan blauwe mensen die op het water liepen en aan de rand van het water vertoefden die ik waarnam toen ik baby was. Ze waren heel blij en speels. Het was heel fijn om naar te kijken. Sinds deze herinnering naar boven kwam, toont Krishna zich als ik langs het water wandel.

Nu ik aan de Dijle woon, zie ik Krisna vaak

maar vandaag voor het eerst zo dichtbij!

Ik vroeg me af waarom hij zich aan het water toont?

Krisna: “Water is wijsheid. En wijs is diegene die luistert.”

Dit is zo mooi als antwoord. Vanuit de taoistische leer weet ik dat water staat voor het vrouwelijke, voor zachtheid en voor wijsheid. Als ons waterelement niet in balans is, ervaren we angst en kunnen we niet naar onze wijsheid luisteren. In de tao horen nieren en oren bij het waterelement. Wijsheid en luisteren zijn zeker aan elkaar verbonden.

De woorden van Krishna hebben iets heiligs. Misschien kan je de stilte voelen en de heiligheid waarvan deze woorden doordrongen zijn.

Krishna: “Water is wijsheid.”

Krishna: “In deze tijd wordt het water wakkerder dan vroeger. Zoals je weet is het de bedoeling dat er een periode van vrede ingaat in het water-man-tijdperk. -Man- is hier bedoeld als mens waarin zowel het vrouwelijke als het mannelijke is vervat. Het is de era of mankind. (vriendelijke mensen en mannen en vrouwen in balans)

Het water is een bron van energie. Water ontspringt aan een bron. Net als jullie. Jullie zijn ontsproten aan een bron. Net als water leg je een weg af van de bron naar de zee en op deze weg komt het water vanalles tegen. Het ervaart hellingen en watervallen, stroomversnellingen en kalmte, verdamping, condensatie en materialisatie in regen. Dat het naar de zee gaat staat vast! Het doel wordt zowiezo bereikt.

Dit is heel vergelijkbaar met het traject “mens”. Je komt van de bron en creëert een fysiek lichaam dat ontstaat en groeit in water. Zonder water geen leven. Alles wat jullie zien als levende materie, bestaat voor het grootste deel uit water.

Zie de zon en de maan. De zon straalt en staat voor kracht, vreugde, energie wat gezien wordt als mannelijk. Zie de maan die is op zich donker en koel, zeg maar koud. De maan geeft geen licht. Hij weerkaatst het licht. Hij toont een reflectie van de zon. Als er licht in de duisternis komt, ziel of godsvonken in de materie wordt er zichtbaar wat er zich in het donker bevindt en dat is heel wat. Toch heeft de donkere materie de functie om het licht te weerkaatsten, te reflecteren opdat het zichzelf zou kennen. Het is als de reflectie van het grote geheel in de grot van Plato. Platonische lichamen zijn creaties en strucuren die vorm geven aan de materie die als doel heeft te reflecteren. Hier is een link met wijsheid.

Jullie kunnen slechts jullie zelf kennen als jullie je reflectie zien.

Schaduwwerk is kijken naar wat je niet bent. Het duistere, het donkere. Jullie donkere kant is illusie. Het is slechts een schaduw die een lich(t)aam (âme, ziel) volgt. Als je gelooft dat je de schaduw bent, loop je letterlijk jezelf achterna. Doch, de schaduw bevestigt op elk moment dat je bent. Hij bevestigt wat is. Zonder schaduw, geen groeimogelijkheid. Zonder schaduw geen vaste materie. Jullie zijn bang van wat geen schaduw heeft of geen reflectie in de spiegel. Dit kennen jullie uit spook of vampier verhalen. In deze verhalen zijn twee dingen door elkaar gehaald. De verlichte geest heeft geen schaduw. Hij geeft niet alleen licht, ook het lichaam is transparant geworden. De verlichte geest zal hooguit het licht breken en zich op die manier tonen in een vorm. Omdat het water niet in balans was van de personen die deze verlichte geesten waarnamen, werd de waarneming gekoppeld aan angst en ontstond de idee van spoken. Spoken in de zin van verdaalde geesten losgekoppeld van lichamen. Spoken zijn inderdaad ideeën, gedachtenvormen die een eigen leven zijn gaan leiden. Ideeën die waar zijn bevonden. Terwijl er slechts een echte waarachtige waarheid bestaat, die van God, die van de bron. God en de bron zijn niet helemaal één. De bron is de scheppingskracht gegeven door God, Vishnu. God gaf de mens de mogelijkheid zichzelf te kennen door hem/haar de kans te geven zelf te scheppen. In deze schepping is licht en schaduw omdat men door de schaduw te zien, kan zien wat men niet is. Nemen we een donkerte waar in onze omgeving, gaat die veelal angst oproepen. Schijnt er licht op, toont zich het gelaat van deze aanwezigheid en straalt onze schoonheid terug naar ons.

Mijn boodschap hier is, vrees niets. Je kan slechts een ding tegenkomen en dat ben jezelf.

Het is zo dat als je het pad van waarheid bewandelt, je ook het pad van liefde bewandelt. Liefde is waar, als het ware liefde is. Liefde is al-tijd het antwoord.

Het pad van waarheid, zal je confronteren met je angsten, met de illusies, de onwaarheden die je bent gaan geloven in je menswording. Je kan erdoor verlamd worden. Eigenlijk was je reeds verlamd door deze angsten. Als ze zich tonen, die angsten of zich laten horen via jouw kanalen van helder waarnemen, ben je op weg om de onwaarheden in de ogen te kijken om te zien wie of wat je niet bent. Alle angsten die je ziet, tonen het tegenovergestelde van wat je bent. Je bent liefde en alle beelden, alle gedachten die pijn veroorzaken behoren tot de illusies die julli via de scheppingskracht van God mochten creëren op weg naar de zee.

Je kan de bron zien als de scheppingskracht en de zee als God. Het water dat bij de zee komt, is rijk aan minerale zouten door de ervaringen van onder-weg. Deze zijn niet toegevoegd aan het water. Het is de ware essentie van water die in de druppel is wakker geworden door de confrontatie met de reflectie van zichzelf. De godsessentie is bewust, wakker en aanwezig. Alle aspecten van God zijn ervaren, gekend en beleefd.

Daarom toon ik mijn voor jou aan het water.

Dit is mijn antwoord op jouw vraag. Je mag het delen.

Ik heb gesproken”

Boodschap van Krishna via Sara Busselen op 26 juni 2014