Monthly Archives: April 2014

Je eigen spoor, de goddelijke moeder spreekt

Je eigen spoor, de Goddelijke moeder spreekt.

lieverd,

je moeder, de grote moeder is hier aanwezig
om haar energie met je te delen

dit is een bericht met energie

degene die dit leest zal mij

de grote moeder

of het vrouwelijk aspect van God kunnen voelen!

een warme gloed komt over je heen

een gouden licht aan je kruin

ik ben het,

leg je hoofd in mijn schoot te rusten

en aanschouw de hemel

terwijl je je

volledig gedragen
en ondersteund

overgeeft aan het leven

ik draag jullie

lieverds

ik draag jullie  naar de plek waar jullie thuishoren!

jullie kunnen in vertrouwen volgen

jullie kunnen ook tegensputteren
ik zal niet dwingen

jij bent vrij!
maar het zal steeds oncomfortabeler voelen als je niet volgt

dat komt omdat je anders je bestemming misloopt

wringt het vanbinnen?
voel je je vervelend?
ik ben het die je roept
ik roep je via je hart
je emoties
je creatiedrang
je wordt misschien boos en vervelend
tegen anderen
omdat je denkt dat het vervelende gevoel door hen veroorzaakt wordt!
neen, lieverd,
ik ben het
die je roept!
luister naar die stem
die fluistert in de wind
die je hoort in je diepste zelf
die woorden schrijft tussen de sterren
ik ben het
ik roep je naar huis
jouw huis
waar jij thuis hoort
bij jouw stam
jouw oorsprong
we ontspringen allemaal uit dezelfde bron
en keren allemaal terug naar deze bron
kom je laven aan de bron
hoe doe je dat?, hoor ik je denken
door je over te geven aan die innerlijke stem
die stem van binnnen
die herhaalt
die fluistert
die smeekt
luister naar me
volg me
maak het stil in jezelf
luister naar je emoties
luister naar de intelligentie van je emoties
en je zal het vinden
je emoties zeggen je
dat je iets doet wat niet in overeenstemming is
met je bestemming
je komt hier iets doen op aarde
wist je dat al?
jij bent hier niet zomaar
ja!
jij bent bijzonder!
je komt hier
om iets te betekenen
iets te tekenen in de aarde
een spoor
jouw spoor
iedereen heeft zijn eigen spoor
jullie zijn je spoor bijster
jullie trachten allen hetzelfde spoor te lopen
lieverds
jullie zijn geen schapen!!!
jullie maken weliswaar deel uit van een kudde
de mensheid
maar die bestaat uit zoveel verschillende elementen
jij bent er eentje van
als jullie allemaal hetzelfde gaan doen
bereikt de mensheid niets
ga doen
wat jij voelt dat je moet doen
dat wat je nerveus en bang maakt
dat wat je kriebels in je buik geeft
dat wat je eigenlijk het liefste wil laat je niet tegenhouden
door allerlei zogenaamd verstandige argumenten om het niet te doen
zoek er eerder die je keuze verstandig maken
ga het gewoon doen
giet het in een vorm
wacht niet langer
lieverds,
hoe sneller iedereen op zijn spoor zit
en zijn spoor in de aarde loopt
hoe sneller we een leuke en blije aarde zullen realiseren
het zal alleszins een blij en voldoening gevend bestaan zijn voor jou!!!
want jouw spoor,
voert naar jouw lotsvervuling, als je het zo wil noemen
jouw bestemming
en dat geeft diepe vreugde en voldoening
dat is jouw kleur
jouw spoor
jouw smaak
jouw dada
zit stil en voel
voel dat je leeft,
het tintelt en ruist vanbinnen
het is tijd om
naar buiten te komen
met jouw flavour
en die met de wereld te delen
dan kan ik aan jou geven
ik heb gesproken,
de goddelijke moeder toont haar gezicht
via jou aan de wereld

Isis Hathor gechanneld door Sara Busselen op 25-04-2014

Geboorte

Lieverds,

Hoe gaat het met jullie,

In het midden van de geboorte van het gouden tijdperk.

We weten, hier aan de andere kant, dat het niet eenvoudig is voor jullie in de fysieke wereld

met jullie fysieke lichamen.

Het is vanuit jullie standpunt moeilijk om te zien wat er precies aan het gebeuren is.

Jullie keren terug naar het licht!

Dat is namelijk wat jullie zijn!

Jullie zijn vergeten wat jullie zijn!

Denken jullie dat je de naam lichaam zomaar gekozen hebben?

LICHT-Âme

jullie belichamen jullie ziel.

Licht kan functioneren voor het dragen van informatie.

Jullie zijn, levende en wandelende bibliotheken van kennis.

Alles wat er te weten is over het hele universum bevindt zich in jullie.

Toch hongeren jullie naar kennis.

Zodra je toegang krijgt tot de informatie die in je lichaam zit,

ben je vrij aan het worden.

Dan begin je aan je reis naar het licht.

Er zit ook veel foutieve informatie in jullie.

Wat jullie voelen in jullie lichamen is dat het wringt en trekt

jullie lichamen willen jullie laten weten dat jullie dingen over jullie zelf

zijn gaan geloven die niet waar zijn.

Iedereen die op weg is naar het licht,

wat jullie persoonlijke groei, spirituele groei noemen

krijgt fysieke signalen.

Jullie lichamen communiceren de hele tijd met jullie

over de foutieve informatie

dat wringt nl met het licht dat jullie zijn.

Als je wil groeien als mens

ga je steeds meer licht belichamen.

Je wordt steeds meer een met je ziel, je bent op weg om je ware natuur of je goddelijkheid

te belichamen.

Om dat te kunnen doen, is het nodig dat de zwaarte, de misvattingen over wie je bent

aan het licht komen en helen zodat je heel kan zijn.

Dat is als een hergeboorte.

Als je begint aan je traject op aarde,

start je in de fysieke wereld met het creëren van een lichaam

met de informatie (die niet helemaal overeenstemt met wat werkelijk waar is)

van je ouders en hun genetische lijn.

In de buik maak je eigenlijk ook de hele menselijke evolutie opnieuw mee.

Je gaat van een eencellig naar meercellig bestaan, naar een bijna plant-aardig bestaan,

het vissenstadium maak je door enz. enz. Tot je klaar bent om zuigeling te worden.

Op dat moment wordt je geboren. Pas als je begint te lopen, begin je aan de menselijke evolutie op fysiek vlak.

Dat is al heel wat informatie die dan vergaard hebt.

Onderschat dit niet!

Je hebt alles bij je dat je nodig hebt om te overleven hier op aarde!!!

Dat is zo mooi en zo wijs en zo kostbaar.

Waardeer die lichamen!!!

Geef ze wat ze nodig hebben!!!

Alle rust, liefde, zorg, warmte die ze vragen

en dan zal jullie lichaam zich onthullen

en de misverstanden die op aarde ontstaan zijn over mens-zijn

zal je in samenwerking met je lichaam kunnen ontraadselen,

ontcijferen.

Dat is wat jullie lichamen proberen te doen.

Met jullie communiceren.

Wat waar is aan het licht brengen!

dat is wat er gebeurt

tot je weer helemaal

licht bent

en helemaal weet en herinnert dat je in het licht leeft

dat je een bent

met de bron

dat je dat altijd geweest bent.

Dat je altijd thuis was.

Dat je omringd bent door liefde.

Al tijd.

Het is tijd om je te herinneren

wie je bent.

Weet dat je je wekker al gezet hebt!

Dat je timer loopt en dat je op weg bent.

Weet dat je geen miliseconde alleen bent en dat je al-tijd begeleid wordt!

In licht en liefde,

Maria Magdalena, Meester Germanus, Isis, Vywamus en co!!

door Sara Busselen