Monthly Archives: January 2014

Channeling van Maria Magdalena: brainstorm

Lieverds,

Stop ermee!

Stop met het proberen van vat te krijgen op dat brein.

Daar is het niet voor gemaakt. Daar is het nooit voor bedoeld.

Ons brein is een transistor, een vertaalinstrument voor informatie

Het catalogiseert deze informatie: hier kan ik iets mee, hier kan ik niets mee. Dat is alles wat het doet.

Je hoofd leegmaken is niet de stroom stoppen! Het is niets anders dan de gedachtenstroom laten stromen.

Niet nadenken, doordoen! Dat ken je vast wel. Als je dat doet zet je de stroom stop.

Dat is soms even nodig maar niet goed op langere termijn.

Dan krijg je het zwaar of je krijgt een zwaar hoofd

Laten stromen is de boodschap.

Hoe doe je dat precies?

Die gedachtenstroom laten stromen.

Ik zal zeggen hoe het voelt als je het doet:

als je tegen je hoofd zegt: “laten stromen”

en je laat het ook gebeuren, voelt het alsof het lichter wordt

alsof er iets gaat stromen

spanning verlaat je hoofd

Als je gaat tobben en morren in je hoofd

voelt het zwaarder en zwaarder

geef dan het commando aan je hoofd: Laat gaan, laten stromen die gedachtenstroom, die is niet bedoeld om helemaal te vatten, lief brein. Dank je wel dat je dat voor me wil doen. Nu krijg je rust.

Het woord gedachtenstroom is de sleutel.

Het gaat om: lief hebben wat is.

Laten zijn

Laten, loslaten.

LATEN STROMEN

Laten zijn hoe het hoe hoort te zijn.

Jij bent precies hoe je hoort te zijn!

Je leerde dat het anders moest

en ging op zoek naar voorbeelden.

Daarbij ging je soms iets nadoen wat een ander op een bepaalde manier had verstaan.

Soms verstond je het zelf anders dan hoe het bedoeld was.

Dogma loslaten.

Dogma is hier “mis-verstand”

Je verstand meent dat het het begrepen heeft.

Dat lieve verstand doet zo zijn best voor jou!

Lieverds, jullie proberen met je brein te doen

wat het niet kan en nooit of te nimmer zal kunnen!

Het piept en kraakt,

Het kreunt en steunt.

Het davert op zijn grondvesten.

“Ik moet dit kunnen!”, zegt het tegen zichzelf.

“Anders ben ik niet goed genoeg.”

Neen lieverds,

dat brein heeft rust nodig!

Laat het maar stromen,

al die frequenties.

Laat het brein zijn taak als transistor en catalogisator uitvoeren

en de rest gaat vanzelf.

Dan stopt de brainstorm, die storm in je hoofd.

Ken je dat lichte gevoel?

Dat gevoel van vrijheid?

Er gaat iemand een licht op, wordt er gezegd

als iemand een goed idee heeft of inzicht heeft.

Dat is werkelijk zo lieverds,

Dan gaat er een lichtje aan en dat voel je.

je voelt je plots wat lichter en blij.

Dat gevoel kennen jullie allemaal!

Wil je daar meer van?

 

Lieverds,

Vandaag nodig ik je uit

om het te laten stormen in je brein! Jaja stormen!

en geniet ervan!

Leef, speel, spring en zing,

je geliefde, Maria Magdalena µµ

 

Boodschap van Maria Magdalena (13/05/2012)

Lieverds,

er zijn nu veel armoedzaaiers
en met armoede bedoelen wij angst
wij zien geen verschil tussen de energie van armoede en die van angst
dat is belangrijk om te weten voor jullie
mijn lieverds
als de angst overwonnen wordt,
is de armoede voorbij

we willen het even hebben over de armoede van geest
wat betekent dit voor jullie?
ben jij rijk van geest?
kan je eerlijk zeggen dat je dat bent?

Er kan nog meer bij, er kan nog meer bij
laat het oude en vertrouwde los
stap nu eindelijk door de deur
de deur naar de wereld waar je naar verlangt
stap erdoor

sluit ze achter je
en gooi de sleutel weg

de nieuwe energie en de nieuwe wereld is daar
hier en nu
op dit moment
in jouw hart

wees je bewust van wat er zich voordoet in je hart
wees je bewust van wat je liefhebt
van wat je haat
want wat je draagt in je hart
zal zich manifesteren

Die kiem van licht
straalt
brandt
van verlangen om weer een te zijn
een met God

ga heen
heb elkaar lief
lach, dans, zing en spring

je geliefde moeder,

Maria Magdalena


Boodschap van Basset en Maria Magdalena (24/11/2011)

Mijn lieve dochters en zonen,
dit is Basset die tot je spreekt
Egypte ligt onder vuur
het is vreemd om dit te zien gebeuren
hoewel dit vuur lang heeft gesluimerd
is het nu fel aangewakkerd
om niet meer te doven

wat in België gebeurt
is gebonden aan wat er in het middenoosten/noordafrika gebeurt
deze energieën horen in balans gebracht te worden
dader-slachtoffer
de strijd zal niet stoppen tot de dader zich naast de niet-meer-slachtoffers zal zetten
en zal toegeven dat de oude manier niet meer werkt
dat deze inziet dat die zichzelf daar schade mee aanricht
dat zal nog even duren lieve mensen, lieve kinderen

maar vrees niet
dit is een begin
jawel lieve mensen
het is slechts een begin
van de grote omwenteling
het grote keerpunt
de poolswitch
als je het zo wil noemen hier op aarde

Basset is terug hier om de aarde te begeleiden

Maria Magdalena is hier om een vrouwelijk beeld van de Christusliefde te geven
die niet enkel belichaamd wordt door mannen, uiteraard

lieve mensen; lieve broeders en zusters

hou vol
geloof niet wat je leest
geloof niet wat je ziet

geloof je hart

luister naar wat je hart je vertelt
luister naar de woorden die gefluisterd worden in de wind
luister naar, …
een kind
dat spreekt van het leven
dat bruist van het leven
en in jullie wereld worstelt met wat allemaal moet

lieve kinderen
laat het moeten los
ga jullie eigen pad
het pad dat je hart je ingeeft
volg het met je brein, je gedachten
laat je gevoel en je verlangen
je leidraad zijn

weet je gezegend
ga heen
en groet elkaar echt

vanuit het diepste weten van wie je bent
groet je

het diepste wezen van de ander
ook van de wind

de wind die je vertelt over wat er op til is
de zon die je naam fluistert
luister naar het schuim op de golven van de zee

je kan het allemaal horen

in je hart

µµ

Een boodschap van algemeen nut (20/11/2011)

Op 15 november 2011 hebben mijn dochter en ik een Ufo gezien in Mechelen bij ons achter in de wijk. Na het parkeren van de auto keken we samen naar de sterren. Het gebeurt niet zo vaak dat de hemel zo helder is en de sterren zo mooi zichtbaar zijn om 17u20! Dus wilden we ervan genieten en eens uitvoerig naar die prachtige fonkelende dingen aan de hemel kijken. We merkten een wel heel heldere ster op in het oosten. De poolster kon het niet zijn dus. Een paar minuten later bleken het twee sterren naast elkaar te zijn die zich eigenaardig genoeg op het uiteinde van een hele hoge kraan leken te bevinden, die bij de bouw van een appartementsblok wordt gebruikt. Net toen we dat opmerkten, vlogen de twee lichten verticaal omhoog om daarna te laten zien dat ze horen bij een of ander driehoekig groenig tuig van een meter of 35 lang dat boven ons hoofd naar het westen vloog. Volgens Anouk (mijn dochter) kon het niet anders dan een raket zijn. Eerlijk gezegd was ik opgelucht toen het weg was.

Naar aanleiding hiervan heb ik me afgestemd om meer informatie te krijgen en deze wil ik graag met jullie delen.

___

Lieve Kinderen,

Het lijdt geen twijfel dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat als gangbaar aanvaard wordt. Daar hoeven we jullie niet meer zoveel over te vertellen. Wij zijn er echter om de mensheid bij te staan. De meeste buitenaardsen die niet in menselijke vorm op aarde rondlopen – jullie zijn allemaal sterrenzaden, mijn lieve kinders- komen leren van wat er zich nu op aarde voordoet.

Jullie pakken jullie kracht op en daar kunnen nog heel veel beschavingen wat van opsteken en een graantje van meepikken.

Velen onder jullie hebben een holon ontwikkeld. Er zijn buitenaardsen die dat vanuit de wetenschappelijke kant benaderen om hetzelfde te doen. Ze zijn nl zelf niet in staat om dit te doen en dit is nochtans nodig om te hebben om verder te kunnen de evolutie. Met andere woorden. Ze zijn met uitsterven bedreigd. Dat is ook goed zo want in de nieuwe wereld is er geen plaats voor hen.

Maak je dus op geen enkele manier zorgen over hen. Zeker als je al een holon ontwikkeld hebt, hoef je je geen zorgen te maken.

Dit is jouw bescherming. Jij gaat dus verder in de evolutie en zij niet en daar valt niet zo veel aan te veranderen.

Vanuit de goddelijke bron krijgen zij nog even de kans om bij te leren en mogelijk info mee te nemen naar hun volgende incarnatie in een andere, meer gesofisticeerde vorm.

Het is goed om je holon bewust te vormen, dit is een soort van je omgevend lichtvoertuig dat sterk op een merkaba gelijkt. Als je lichtlichaam goed gevoed is, is het er. Alle mensen hebben er nu alle baat bij om hun energie hoog te houden zodat dit voer-tuig je kan optillen naar die nieuwe realiteiten die zich op aarde manifesteren maar die je ook mee kunnen voeren naar wat jullie nu nog andere dimensies noemen.

Weet dat elke plek waar je in je meditaties of dromen mee naartoe gevoerd wordt ook fysiek bestaat en dat je holon jou in staat stelt om deze plekken ook fysiek te betreden. Dit is meer voor de toekomst maar er zijn mensen die dit al doen.

Ja, ja mijn lieverds, de mens is tot veel in staat en jullie menselijk voertuig is een heel gesofysiceerd lichaam. (lich(t) âme=ziel)

Jullie staan zo stilaan op het punt om de mogelijkheden en de waarde van die mogelijkheden te ontdekken.
Dit wordt een feest mijn lieve kinderen, dit wordt een feest en wij zijn er om de mensheid hierin te begeleiden!!!

Daarvoor zijn we hier. Wij zijn blij omdat jullie zo ver zijn om jullie ware meesterschap op te nemen, jullie liefde en geliefden

worden hierin door ons begeleid. Wij vinden het heerlijk om deze vreugde hierover met jullie te delen in deze mail waarin wij jullie willen informeren over wat er gaande is.

Wij zijn hier niet om jullie te zeggen hoe het moet, hoe je die lichamen kan gebruiken. Dit is voor een deel tegen de vrije wil ingaan, dat kunnen wij helemaal niet en dat komt omdat ons hart helemaal ontwikkeld is. Dan wordt dat iets wat niet meer kan. Daar evolueren ook jullie naartoe lieverds. Hoe je dat doet komt vanzelf naar je toe op het moment dat je er klaar voor bent. Zo gaat dat lieve kinderen. Je krijgt een nieuwe verantwoordelijkheid of eerder nieuw speelgoed en proefondervindelijk leer je hoe je ermee kan omgaan en wat je er allemaal mee kan. Je krijgt het als jij er klaar voor bent en alle vaardigheden ontwikkeld hebt die je in de mogelijkheid stellen om ermee om te gaan. Geniet ervan lieverds.

De raad en de tip die we jullie geven is nu heel goed zorg te dragen voor jullie fysieke voertuigen, jullie gedachtenhygiëne, jullie energiepeil. Zeg nee tegen wat niet meer bij jullie past en wat je energiepeil naar beneden haalt. Ontrafel jullie fysieke en emotionele verslavingen en verkondig alle technieken die werken voor jezelf. Je zal merken dat strijd en pijn verdwijnt bij een hogere, laat ons zeggen lichtere frequentie. Ga dus door met jezelf te zuiveren, te bevrijden van verleden en toekomst, jawel ook van je toekomst zodat je als een onbeschreven, maagdelijk blad één kan worden met de goddelijke schepping, jouw plaats daarin kan opeisen.

Het gaat allemaal om jouw bewustzijn van jezelf. Heb je het be-grepen, lieverds?

Zorg nu goed voor jezelf, ondersteun elkaar

en vooral:

lach, dans, zing en spring
speel en verdeel je inzichten

Je goddelijke Moeder Isis en Maria Magdalena

Een boodschap van algemeen nut (#2)

Lieve kinderen, Zonen en Dochters van Aarde,
Zijn jullie vergeten hoe het Aardse Paradijs was,
het land van Mu en jullie oorsprong?
Zijn jullie vergeten hoe het was?

Wel, moet je weten,
dat het precies is zoals je je herinnert!
Het is precies zoals in je dromen!
Het is die plek van vrede,
harmonie met natuur en mensen in hun volle pracht!
Er is licht,
en een oorverdovende stilte.
Het ruisen van de Aarde.
Het ruisen van de planeet,
die jullie draagt en liefheeft.
Aarde neemt jullie op in haar energie.
De tijden van communicatie met haar,
jullie moeder, komen terug.
Jullie bewegen je terug naar je oorsprong.
De Aarde van weleer zal herrijzen zoals de feniks herrijst uit de as.
De nieuwe mens is er,
hij realiseert het zich nog niet

Voelen jullie het tintelen in je tenen?
Ruisen in je bloed?
Voelen jullie je hart pompen van verlangen?
Voelen jullie je hart zingen?
Het zingt de liederen van weleer,
de liederen van de toekomst,
de liederen van de eeuwigheid.

Jullie zijn eeuwig.

Kom naar huis,
lieve kinderen,
kom thuis!

Weet dat je geliefd wordt en gedragen,
door de kosmos,

Isis

Een boodschap van algemeen nut (#1)

Er komt een tijd van verandering op de wereld.
De nieuwe aarde is klaar om tevoorschijn te komen.
Op vele plekken is ze voelbaar klaar,
tintelend en fris.
Blij om de tijden die komen.
Want ze komen,
Dat staat in de sterren geschreven.

Het enige wat nodig is
Is dat mensen wakker worden.
Dat ze zien en ervaren en toelaten dat ze in het paradijs leven.

Er is overvloed op aarde.
Die is er altijd geweest.
Er is liefde op aarde.
Die is er altijd geweest,
Er is verbondenheid,
Die is er altijd geweest.

Jullie zijn dingen gaan geloven over jezelf die niet waar zijn.
Diep vanbinnen weten jullie dat.
Weet jij het nog?

Luister naar de wind.
Hij zal het in je oor fluisteren.
Luister naar de wolken,
Zij tonen je dromen,
Luister naar je voeten
Zij tonen je de weg.
Maar bovenal,
Luister naar je hart.
Je hart is er voor je om je te voeden met wat je verlangt.
Je hart is je thuis.

Welkom,
Lieve aardekinderen.

Ik roep je op om je waarheid te leven.
Ga staan voor jouw waarheid.
Uit ze vanuit je gevoel.
Je zal zien dat ze verandert,
Die waarheid.
Je zal zien dat je je steeds meer opent voor een grotere waarheid.
Je bent groots.
Je bent liefde.
Je bent al wat is.

Het is gemakkelijk om de zogenaamde beperkingen te zien.
Het is gemakkelijk om te kijken naar wat nog niet perfect is.
Ik zeg je voorwaar.
Het is perfect.
Het is de uitdaging om te zien wat mooi is.
Het is de uitdaging om te zien dat je mooi bent.
Het is de kunst om je goede kanten te zien en te erkennen.
Jij bent groots.
Jij bent goddelijk.

Ik hou van je.

De grote moeder.

Stop nu eens eindelijk met het negatieve zoveel aandacht te geven.
Stop nu eens eindelijk met het zo uit te vergroten.
Het heeft geen macht.
Je voedt het met je aandacht.
Dat is precies hoe het werkt.
Hoe meer aandacht je het geeft,
hoe erger je het vindt,
hoe meer je probeert ertegen te vechten,
hoe groter het wordt.

Want weet je,
Het leidt af.
Waarvan dan wel?
Wat wil het dat je niet ziet?
Wat zie je niet als je al je aandacht richt op kommer en kwel?

Het leidt af van de schoonheid.
Het leidt af van wie je werkelijk bent.

Weet jij wie je bent?

Diep vanbinnen ken je hem of haar heel goed.
Diep vanbinnen weet je wie je altijd geweest bent.
Het is degene die je altijd al wilde zijn.

Dat is wie je bent.
Dat is je waarheid.
Dat is wat je mag leven.

Zet je licht aan.
Dans.
Zing en spring.

Bedrijf de liefde.
Zoen
Omarm.

Glimlach
Ontvang.

Speel
Vier feest.

De nieuwe tijd is daar.
Hij staat voor de deur.
Laat jij hem binnen?

De nieuwe jij is daar.
Laat je hem buiten?

Kom,
Ik wil met je spelen.

µµ